Σταθερή αιμοκάθαρση για 39 ανασφάλιστους ασθενείς

dialysis5