Τρισδιάστατα εκτυπωμένες ωοθήκες παρήγαγαν υγιή ποντικάκια από στείρες μητέρες

prostheticovary1