Καινοτομία στοπ για τους ασθενείς – Προς κατάρρευση οι φαρμακευτικές με τα νέα μέτρα

precision-medicine-hta-1