Μια γρίπη ή μια πνευμονία μπορεί να «κρύβουν» έμφραγμα

a-man-holding-his-head