Η “Θετική Φωνή” χαιρετίζει τη διεύρυνση πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες για την ηπατίτιδα C

hepatitisc