Φαύλος κύκλος τα αρνητικά συναισθήματα όταν είμαστε “πεσμένοι”

healthfastlane-getting-over-winter-blues-small