“Γκάφα” 500.000 ευρώ για τις αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στο νόμο της ΠΦΥ

klin1