Οι σκύλοι «κρατάνε» κάποιες εκφράσεις μόνο για τους ανθρώπους

bedroom-makeover-with-sheex-sheets-dog-sleeping-on-the-bed