Ολοένα και χαμηλότερη η συμμετοχή των φτηνών φαρμάκων στη συνταγογράφηση

budget