Οι περισσότεροι ασθενείς με σχιζοφρένεια δεν τηρούν την αγωγή τους

shizofrenia