I�I�I?I?I�I?I?I?I?I� I�I?I�I?I� I?I?I� I�I? I�I�I�I�I�I�I�I� I?I?I?I�I?I?I?: I�I�I?I?I�I?I?I�I� I?I�I�I? I?I?I�I�I?I�I�I�I�, I�I�I�I� I� I?I?I?I?I� I�I�I?I�I?I�I?I�I?…

omologa

I� I�I�I?I�I�I�I�I� I�I?I?I?I?I� I?I?I� I�I?IZI�I� I�I?I?I� I?I�I�I� I�I�I? I�I?I? I�I�I?I?I�I?I? I�I?I� 2010 I�I�I�I�I�I�I?I?I� I?I?I?I�I?I?I?I� I?I�I? I�I�I?I�I?I� I?I�I?I?I�I?I� I�I�I�I?I�I�I�I?I�I�I� I�I�I? I�I?I� I?I?I�I?I?I�I�I?I?I�I� I�I�I�I� I?I�I? I�I�I? I�I?I�I�I�I� I�I?I?I?I?I� I?I�I?I?I�I?I?I?IZI? I�I�I�I?I�I?I?I?I�I? I�I�I?I� I�I?I� I�I?I�I�I?I?I�I?I� I?I�I�I� I�I�I? I�I?I�I?I?I?I?I�I?I� I�I�I� I?I�I?I�I�I?I?I�I� I?I?I� I?I�I? I?I�I?I�I�I? I?I�I?I�I?I?I�I�I?I?I? I?I�I?I�I?I�I?I?I?I?.

A�I?I� I�I?I? I�I?I?I�I? I�I�I�I? I� I�IZI?I� I?I�I�I�I? I?I� I�I?I?I�I�I?I?I?I�I?I�I�I? I?I?I� I�I�I? I�I�I?I?I?I?I? I?I�I�I� I�I�I? I�I?I�I?I?I� I�I?I� I�I?I?I?I?I�I?I?I�I�I?I� I?I�I? I�I�I? I�I�I�I?I� I�I�I?I?I�I?I?I�I� I?I�I?I� I�I?I?I?I�I�A� I�I�I?I�I�I�I?I�I? I�I? Spiegel Online.

A�I� I�I�I�I�I?I� I�I�I�I? I?I�I?I�I? I�I?I?I?I?I?I�I�, I�I�I�I�a��A�

I?I�I� I?I?I�I?I?I?I�I�I�I?I� I�I?I?I?I?I� I�I?I� I�I�I?I?I?I?I?I?I?I? Deutsche Wirtschaftsnachrichten I?I?I?I�I�I�I? I� I�I�I?I?I�I?I�I?I?I� I?I�I? I� I�I?I�I?I� I�I?I�I?I�I�I�I�I�I? I�I?I�I?I�I�I?I?I? I?I�I?I?I�I�I?I? I?I?I?I�I� 18 I?I?I?. I�I�I?IZ I?I?I� I�I� I?I?I?I?I?I� I�I�I?I?I�I?I?I�I� I�I�I� I�IZI?I�I� I?I�I?I� I�I?I?I?I�I�, I?I�I�I� I�I?I�I�I�I�I?I?I�I?I? I�I�I�I?I�I�I�I�I?. IY I�I?I?I?I?I?I?I�I�I?I� I�I�I?I?I�I?I�I?I?I�I? I?I�I? I?I�I?I�I� I?I�I?I�I�I?I�I� I�I?I�I?I?I?I�I?I?I?I?I?I� I?I?I?I?I�I� I�I?I?I�I?I�I�I�I�I?I?I�I� I�I?I?I?I�I?I?I�I?I�I� I�I� I�I�I�I�I?I?I?I� I?I?I?I�I?I?I� I?I?I?I?I?I?I?I�I�I? I?I�I�I? I?I�I�I�I?I?I?I?I� I�I�I? I?I?I?I�I�I?I?I?IZI? (Ramsch) I?I�I? I�I?I�I?I?I�I?I�I? I�I?I�I? I?I?I�I�I�I?I?I?I?I�I� I�I?I?I?I?I�I?I�I? I?I�I�I�I�I�I?I�I?, I? I?I�I?I?I?I� I?I�I�I�I? I?I� I?I?I�I�I�I?I�I? I�I�I? I�I?I�I?I�I?I?I� I�I?I� I?I�I? I�I�I?I?I�I�I?I?I�I�I? I?I�I? A�I� I�I�I�I�I?I� I�I�I�I? I?I�I?I�I? I?I�I? I�I?I?I?I?I?I�I�, I�I�I�I� I?I�I? I?I�I�I?IZ I?I�I? I?I�I�I?I?I?I� I?I� I�I�I�I?I?I?I?I�I? I�I?I?I�I�I?I?I?I�I�I� I?I�I? I�I� I�I?I?I?I�I�I?I�I�I� I�I?I?I�I?I�I? I?I�I?I?I?I�I?I?I?I�I?I?I�. I�I�I�I� I�I?I�I�I?I? I�I�I�I?I?I�I�I�I� I�I�I?I?I?I?I?I?I�I?I?I? I?I� I�I�I?I?I?I�I�I�I?I? I�I�I?I�I�IZI? I�I�I?I�I?I?I?I�I? I�I?I�I�I�I�I?I?I? I?I�I?I�I�I?I�I�I?I�I� I�I�I?I?I?I?I�I?I� I?I�I? I�I?I?I�I�I?I?I�I? I?I� I?I?I�I?I?I?I� I?I�I?I?I�A�.

I?I�I�I? I?I?I�I?I?I�I�I?I?I� I�I?I� I�I�I?I?I?I?I?I?I?I? Focus I�I?I�I?I�I?I?I?I?I�I?I?I?I�I�I? I?I�I�IZI?I�I?I� I�I?I?I?I?I?I?I?I?I�I� I�I?I� I�I�I?I�I?I?I�I?I� I�I?I�I? I?I?I?I?I?I?I?I?, I� I�I�I?I?I?I�I?I� I�I?I� I?I�I?I?I?I� I?I�I?I�I�I�I?I� I?I� I�I�I? I�I?I?I?I?I� I�I?I� I?I?I?I�I?I?I?I�, I?I?I� I�I� I�I�I?I?I�I?I� I?I�I?I�I�I� I�I�I� I�I�I�I�I?I�I� I�I?I� I?I� I�I�I? I?I?I�I?I�I?I?I�I? I�I?I?I� I�I�I? I�I?I?I?I? I�I�I? I�I� I�I?I?I?I?I�I?I?I�I�I�.

IY I�I?I?I�I?I�I� I?I�I? I?I?I?I�I?I? I?I?I�I?I?I?I�I�;

I�I?I? I�I?I?I?I?I?I?I�I�I? I�I�I� I?I?I?I?I?I?I?I?I?I�I� I�I�I?I?I�IZI?I�I?I�I� I�I?I� I?I�I?I?I�I�I?I�I?I?I� Handelsblatt I�I�I�I?I�I?I�I�I? I� I?I�I?I?I� I?I?I?I� I?I�I? I?I�I�I�I?I? I�I�I� I�I�I�I�I?I�I�, I�I? I�I�I?I�I?I�I?I? I�I?I�I?I� I�I�I� I?I�I?I�I?IZI?I?I?I�I�I� I?I�I? A�I�I?I?I�I? I�I?I�I?I?I?I�I? I�I�I? I?I?I?IZI�I�I� I�I�I�I?I?I�I�I�I� I?I� I�I?I�I?I?I�I�I�I�I?I?I? I�I� I�I?I�I?I�I�I� I�I?I�I� I?I� I�I?I� I?I?I�I�I?I� I?I� I�I?I?I� I�I?I�I�I� I�I?I�I�A�. IsI�I? I�I�I?I? I�I�I?I�I?I�I�I�I? I?I�I�IZI?I�I?I� I�I?I� I�I�I?I�I�I?I?I� I�I?I�I?I�I�IZI�I?I�, I?I�I? I?I�I�I?I? I�I?I? I�I�I?I?I�I?I? I?I� I�I�I�I?I�I�I? I�I�I?I?I?I? I?I�I�I?I?I? I�I?I�I�I�I�I?I?I�I?I�I� I?I�I?I�I�I�I?I?I?I�I� I?I?I� I�I�I? I�I�I?I?I?I?I? I?I�I�I� I�I�I? I�I?I?I?I?, I�I? I?I�I?I?I? I� I?I�I?I�I?I?I�I?I� I�I?I� I?I� I�I�I?I�I?I�I? I�I�I?I?I� I?I� I�I�I�I?I?I?I�I? I�I?I�I�I�I?I�I?I�, I? I�I?I?I?I?I?I?I�I�I?I� I?I�I?I�I?IZI?I�I?.

A�I?I� I�I?I� I?I�I�IZI?I�I?I� I�I?I� I? I?I�I�I�I?I�I� I�I�I?I�I?I?I?I� I�I?I�I�I�I?I�I�I�I? I?I� I�I?I� I�I�I�I?I?I?I�I�I? I?I�I?I�I?I?, I?I� I�I? I�I�I�I?I� I�I�I? I?I�I?I�I?I�I? I�I�I�I�I?IZI?I�I? I?I�I? I? I�I�I?I�I�I?I?I� I�I�I�I?I�I?I� I�I�I� I�I�I�I�I?I�I� I�I�I? I�I�I? I�I�I?I�I�IZI?I�… I� I�I?I?I?I?I�, I?I?I?I?I?I�I? I�I�I? I�I�I?I�I�I?IZI? I?I?I� I�I?I�I?I�I�I�I� I?I�I? I?I�I�I�I?I?I�I?I?I?I?I�I?I� I�I�I?I?I�I?I?I?I?I�I�I�I?, I� I�I�I�I�I?I?I?I� I?I�I?I�I?I?I�I?I� I�I�I�I�I�I�I?I�I?IZI?I�I�I�I?a�� I?I? I?I�I?I�I?I?I�I�I� I�I�I� I�I�I�I�I?I�I� I?I�I�I�I?I�I? I?I�I� I�I�I�I� I?I� I�I?I�I?I�I?I?I�I� I�I?I?I?I�I?I�I�I�A�, I�I�I?I�I�I�I?I�I? I� I�I�I�I?I�I?I?I?I�.

A�I?I�I�I?I�I�I? I�I?I?I?I� I?I�I? I?I?I�I?I� I�I?I?I?I�I? I?I? I�I�I�I?I?I�I�I� I�I�I? I�I�I? I�I?I�I?I�, I� I�IZI?I� I?I� I�I�I?I?I�I?I�I?I�I? I?I�I� I�I�I�I?I�. I�I? I?I�I? I�I?I�I?I?I� I? I�I?I?I�I?I�I� I?I�I? I� I?I�I?I�I?I?I�I?I� I?I?I?I�I�I� I�I?I�I?I�I�I�I?I�I?I�I? I?I�I�I? I�I?I�I?I?I�I?I?I� I�I�I? I?I�I?I?I?I?I?I?I?I?I?I?IZI? I?I�I? I�I�I�I? I?I�I�I�I?I�I�I? I�I�I? I�I?I�I� I?I�I?I�I?I?I�I�I�. I?I�I? I?I�I�I�I?I? I� I�I�I�I�I?I?I?I� I?I�I?I�I?I?I�I?I� I?I�I?I�I?I�I? I?I�I? I�I�I�I? I�I�I�I�I?I�I?. IsI�I�I� I�I�I? I�I�I?I?I� I?I?I?I?I?I�I?I?I?I? I?I?I�I�I�I?I�I�I� I� I?I�I�I?I� I�I�I� I�I�I�I? I?I?I�I?I�I?I?I� I?I�I�I�I?I�I�I?I�I? I?I�I�I?I?I�. I�I�I?I?I�I� I�I�I�I� I� I�I�I?I�I�IZI?I� I?I�I? I?I�I?I�I?I�I? I�I�I? I?I?I?I� I�I?I�I?I?I�I?I?I?I?I� I?I�I�I� I?I�I�I? I�I?I?I�I?I?I�I�I?I� I� I�I�I? IsI?I�I?I?A�.

IY I?I�I?I?I�I?I?I� I�I?I?I?I?I?I?I�I�I?I� I�I?I�I�I�I?I�I�I�I? I�I�I?I?I�I� I?I�I? I?I�I?I� I�I�I?I?I?I?I�I�I� I�I?I� I�I�I?I?I?I�I?I?I�I? I�I?I�I� I?I�I�I�I?I�I� I�I? 2019, I�I?I�I?I?I?I?I� I�I?I?I?I?I�  I?I?I� I�I�I? I?I�I?I�I?I?I�I?I�, I�I�I? I?I�I?I�I�I�I?IZI?I�I? I�I�I? I�I�I�I?I�I�I�I?I�. A�I�I?I� I�I?I? I�I?I?I�I?I� I�I�I?I�I�I�I?I?I? I�I?I?I?I�I�I?I� I?I? I?I�I�I� I�I?I�I?I?I�I�. I?I� I?I�I?I?I�I? I?I� I�I?I�I?I?I?I?I�I?I?I�I?I�I? I�I� I?I�I� I�I�I�I�I?I�I?I?I� I�I?I� I?I�I?I?I?I�I�I� I?I�I�I? I?I�I�I? I?I?I� I�I?I? I�I�I? I�I?I�. I�I�I? I�I�I?I?I�I�I�I? I?I� I�I�I?I?I�I�I?I�I? I�I?I?I�I?I� I�I?I� I?I�I�IZI�I�I�I?I� I?I?I?I?I?I? I?I�I�I� I�I? I�I?I?I�I?I?I�I�I?I?I? I�I?I?I�I�I�I?, I?I?I�I?I�I?I�I?IZI?I?I?I�I�I� I?I�I? I?I�I? I?I� I�I?I�I�I�I? I?I� I?I?I?I?I�I?I�I?I?I�I? I� I�I?I�I�I?I�I?I?I?I�I?I?I?I�I�I�I� I�I�I� I�IZI?I�I� I�I?I�. I�I�I?I?I�I�I�I? I?I�I? I?I� I�I? I�I?I?I?I�I? I?I�I� I?I?I?I�I?I�. ISI?I�I� I?I?I�I�I�I�I�I�I? I�I?I� I�I� I?I�I?I� I�I?I� I?I�I? I?I?I?I�I?I? I�I�I� I?I?I�I?I?I?I�I� I�I� I? I�I?I�I?I�I�I?I�I?I?I?I� I�I?I� I�I?I?I�I�I� I�I� I�IZI?I� I�I?I� I�I�I? I�I�I? I?I?I?I?I�A�.

I� I�I�I?I�I�I�I�I?I�I?I� I�I�I?I?I�I?I?I�I� I?I�I?I� I�I?I?I?I�I� I?I�I?I�I? I?I�I? I?I�I? I�I?I? I�I?I?I�I?I? I�I? I�I�I�I?I� I�I?I� I�I?I?I?I?I�I?I?I�I�I?I� I?I?I�I?I�I?I�I�, I?I?I�I�I�I? I� I?I�I?I?I�I?I?I?I� I�I�I�I?I�I?I?I?I� FAZ.

A�I� I�I�I�I�I?I?I?I� I?I�I?I�I?I?I�I?I� I?I�I?I?I�I? I?I� I�I�I?I�I?I�I?I?I�I�I? I?I?I� I?I�I?I�I?I�I?I?I� I�I�I?I�I�I�I?I�: I�I�I? I�I�I?I�I�I� I� I�I�I�I?I�I?I�I�I?I�I?I� I�IZI?I� I�I?I�I?I�I?I� I�I?I� I�I�I�I�I�I�I�I� I?I?I?I�I?I?I? I?I?I?I�I� 3 I?I?I?. I�I�I?IZ. I?I?I?I�I�I?I� I?I� I�I?I�I�I�I�I?I?I?I?I� I?I?I?I�I?I�I� I?I�I?I�I?I?I�I?I� I?I�I� 6,8 I?I?I?. I�I�I?IZ. I�I? I�I�I?I�I?I?I?I? I?I?I�I?I?I?I�IZI?I�I?I� I?I�I? 3,5%. I?I� I�I�I�I?I? I�I?I? I�I?I?I�I? I� I?I�I?I�I?I?I�I?I� I�I?I� I�I?I�I?I�I�I?I�I?I?I?I? I�I�. I�I?I?I�I?I� I?I�I?I?I?I?I?I?I�I?I� I?I?I� I?I�I?I�I?I�I?I?I� I�I?I?I�I�I?I?I�I?I� I?I?I� I?I� I�I?I?I�I�I�I�I�I?I?I�I? I�I? I�I?I?I?I?I�I?I?I� I?I?I�I?I�I?I�I� I�I?I? I�I?I?I?I�I?I�I?A�, I?I�I?I�I?IZI?I�I? I� I?I�I?I?I�I?I?I?I� I�I�I�I?I�I?I?I?I�.