Πωλητήριο σε 25.000 καταπατημένα οικόπεδα και αγροτεμάχια

agrotemaxia

Πωλητήριο με νομοθετική ρύθμιση σχεδιάζει να βάλει το δημόσιο ,μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, για τουλάχιστον 25.000 καταπατημένες, εδώ και χρόνια, εκτάσεις του από ιδιώτες (οικόπεδα και αγροτεμάχια) με σκοπό να συγκεντρωθούν πρόσθετα  έσοδα στα δημόσια ταμεία.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας συγκροτείται ειδική επιτροπή η  οποία θα αναλάβει να εισηγηθεί τον προσδιορισμό  των όρων και προϋποθέσεων  για την εξαγορά των κατεχόμενων εκτάσεων του δημοσίου από αυθαίρετους καταπατητές.

Πρόκειται για μια ακόμη απόπειρα του ελληνικού κράτους να δώσει  οριστική λύση σε ένα ακανθώδες  και δυσεπίλυτο πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και 15 χρόνια σχεδόν όλες τις Κυβερνήσεις ,αλλά ωστόσο λύση δεν έχει ακόμη δοθεί. Αποτέλεσμα να συνεχίζονται στα δικαστήρια οι πολύχρονες  διενέξεις ιδιωτών και κτηματικών υπηρεσιών  για την διεκδίκηση και νομή αυτών των εκτάσεων. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών  είναι αφού δοθεί στους καταπατητές το δικαίωμα εξαγοράς των εκτάσεων, έναντι χαμηλού τιμήματος,  να απεμπλακεί   του δικαιώματος  διεκδίκησης στα δικαστήρια διακατεχόμενων εκτάσεων η δημοσίων εκτάσεων για τις οποίες  έκανε τα “στραβά μάτια” όταν καταπατήθηκαν.

Η εκποίηση των καταπατημένων οικοπέδων και αγροτεμαχίων θα γίνει με την καταβολή εύλογου τιμήματος από τους καταπατητές το οποίο θα είναι ανάλογο με την έκταση ενός καταπατημένου αγροτεμαχίου ή οικοπέδου, της εμπορικής η αντικειμενικής αξίας του και του χρόνου που αυτό έχει περιέλθει παρανόμως προς εκμετάλλευση στον καταπατητή.

Ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις για άλλες καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου, που παραχωρήθηκαν έναντι τιμήματος από το δημόσιο σε καταπατητές, είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα τη διετία 1976-77 και τα έτη  1993 και 1996. Από τη ρύθμιση θα εξαιρεθούν καταπατημένες  εκτάσεις που προορίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς από το δημόσιο καθώς και  δημόσιες εκτάσεις που έχουν κριθεί προστατευόμενες.