“Καμπανάκι” από τη φαρμακοβιομηχανία για αυξανόμενα rebate και clawback

clawback-rebate-2017