Σταθερό επιτόκιο στα εξάμηνα έντοκα

omologa353242344

Ποσό ύψους 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη σημερινή έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με την απόδοση να παραμένει σταθερή συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,20%, όσο ήταν και στην αντίστοιχη έκδοση του Αυγούστου.

Από το αντληθέν ποσό, 262,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από μη ανταγωνιστικές προσφορές. Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,89 έναντι 1,77 στην προηγούμενη έκδοση. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 6η Σεπτεμβρίου.