Παύση του δημάρχου Ιθάκης με απόφαση ΥΠΕΣ

newego_LARGE_t_641_106006167

Σε παύση από τα καθήκοντα του Δημάρχου Ιθάκης Ιωάννη Κασσιανού προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης αποδεχόμενος τη γνωμοδότηση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, οι πράξεις για τις οποίες παραπέμφθηκε ο Δήμαρχος κρίθηκε ότι επέφεραν βλάβη στα συμφέροντα του Δήμου και δικαιολογούν την παύση από τα καθήκοντά του για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.