Η ΔΕΘ της καινοτομίας

Βγαλμένες από ταινίες επιστημονικής φαντασίας είναι καινοτομικές εφαρμογές που παρουσιάζονται στη ΔΕΘ στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.